Meme Kanseri

Meme Kanseri

Kadınlar arasında en sık rastlanılan kanserdir. Her 7 kadından birinin hayatı boyunca bu kansere yakalanacağı bilinmektedir.

Meme kanserine genellikle çocuk doğurmamış, az sayıda çocuk doğurmuş, emzirmemiş olanlar veya kısır olmuş ve tedavi görmüş kişilerde daha sık rastlanmaktadır. 30’lu yaşlardan sonra her yaşta görülebilir.

Meme kanserinde yakın bir ailesel risk söz konusudur. Annesinde, kardeşinde veya ikinci derece akrabalarında meme kanseri olanların sıklıkla hekime başvurmaları gerekmektedir. Ayda bir yapılan kendi kendine meme muayenesinin faydası büyüktür. Ailesinde meme kanseri hikayesi olmayanların 35 yaşından sonra 2 yılda bir, 50 yaşından sonra yılda bir mamografi yaptırmaları gereklidir. Bunu bütün hastalarımıza özellikle tavsiye ediyoruz. Ailesinde meme kanseri olanlar ise doktoruna bunu söyleyerek mamografilere daha erken yaşta başlamaları ve daha sık yaptırmaları uygun olacaktır.

Kanda yapılan BRCA-1 ve BRCA-2 testleri özellikle ailesel kanser hikayesi olanlarda bakılabilir ve kişinin kansere yakalanma riskinin yüksek veya düşük olduğunu saptayabilir.

Memedeki her kitle kanser değildir. Özellikle kistik görüntüler genç insanlarda ve her yaşta görülebilir. Fibrokistik meme hastalığı tanısı konulanların meme kanserine yakalanma riski daha yüksektir ve bu kişilerin doktor muayenelerini aksatmamaları gerekmektedir.

Mamografide görülen veya elle anlaşılan fibrokistik hastalık adenoma, iltihabi olaylar gibi bulgular genellikle kanser riskini arttırmamaktadır.

Her kanser türünde olduğu gibi özellikle meme kanserinde erken tanı sadece hayatı kurtarmakla kalmaz aynı zamanda memeninde kurtulmasını sağlar. Erken yakalanılan kitlelerde sadece kitlelerin alınması, koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi ve bunlar da temizse başka bir cerrahi işleme gerek kalmaması bugün uygulanan yöntemdir.

Kadınlar için çok önemli bir organ olan memenin kurtulması ancak erken tanı ile mümküntür. Bu nedenle kadınların ayda bir kendi memelerini elle muayene etmeleri, bir şüphe durumunda doktora başvurmaları ve 35’li yaşlardan sonra da mamografi düzenine başvurmalarını özellikle tavsiye ediyoruz.