Kadın Kanserleri

Kadın Kanserleri

Kadın kanserleri, kadınlarda kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedenidir ve giderek artmaktadır. Bu tip kanserlerin önemli bir bölümünde erken tanı mümkündür ve hayat kurtulabilmektedir.

Kanserden Korkma!

Hastalarımız bize geldiği zaman onların aile hikayelerini dikkatlice alıyoruz ve buna göre kanser taramasıyla ilgili görevi üstleniyoruz. Kadınlara belli aralıklarla pap smear testi yaparak rahim ağzı kanserine, vajinal ultrason yaparak rahim ve yumurtalık kanserine, ayda bir meme muayenesini öğreterek ve belli bir yaştan sonra da mamografi düzenine alarak meme kanserine, 40 yaş üzerinde de yılda bir yapılan gizli kan tayini ve 50 yaş üzerinde de kolonoskopi tetkikleriyle de kalın bagırsak kanserinin erken tanısını koymak mümkündür ve Jinemed’de bu işlemlerin hepsi dikkatli bir şekilde yapılmaktadır.

Biz Jinemed olarak kadının mevcut sorunlarının tedavisini yüklenirken aynı zamanda bir kanser check-up gibi görev almakta bütün hastalarımızı da bu konuda uyarmakta ve gerekli tetkikleri yapmaktayız.

Kanserde erken tanı gerçekten hayat kurtarmaktadır. Ama en az bu kadar önemli olan da bu tanıyı koyan ve tedavisini üstlenen ekibin kanser konusunda uzman olmasıdır.

Bir jinekolog ve jinekolojik kanser uzmanı olan Prof. Dr. Teksen Çamlıbel Başkanlığındaki Jinemed ekibi konuyla ilgili en üst düzey uzmanlara sahip olarak hastalara bu konuda hizmet vermektedir.